Sikeresen zárult a IV. NPWT Tudományos Szakmai Nap

2020. november 19-én ismét széleskörű érdeklődés kísérte a IV. Hazai Tudományos Szakmai Napot a Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika és a Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület közös szervezésében, melyet a körülmények miatt idén onlive konferencia formájában rendeztek a Convention Budapest segítségével.

 

Az NPWT Egyesület célkitűzéseihez igazodva a rendezvényen a sebkezelés legújabb lehetőségeit, valamint a szakmai eredményeket és tapasztalatokat 4 szekcióban 44 előadó mutatta be a közel 300 regisztrált érdeklődőnek.

A rendezvény sikeres megvalósításában kiemelt szerepe volt az üléselnökök, az előadók és szerzők - a technikai megvalósítás során nyújtott rugalmasságának - és rendkívül magas szakmai felkészültségének egyaránt.

A konferencián elhangzott előadások anyagai elérhetők a Szakmai anyagok menüpontra kattintva Egyesületünk honlapján.

 

Az alábbiakban Dr. Révész Erzsébet , valamint  Dr. Sugár István kongresszusi összefoglalóját olvashatják:

"Az idei kongresszus több tekintetben is rendhagyónak mondható. A koronavírus pandémia tavasz óta folyamatosan formálja át a továbbképzés megszokott menetét és kényszeríti mind a résztvevőket, mind az előadókat és a szervezőket az online térbe. Nem volt ez másként az NPWT IV. kongresszusán sem. Idén összesen 25 előadást hirdettek meg a sebészet, ortopédia és traumatológia, különleges indikációk és krónikus sebek témakörében, illetve 22 poszter került benyújtásra.  Ez igen szép számnak mondható figyelembe véve a jelenlegi helyzetet.

A kongresszus bevezető előadását Harsányi Professzor Úr tartotta, aki a NPWT szerepét méltatta napjainkban összehasonlítva nemzetközi és hazai lehetőségeket. Felhívta a figyelmet rá, hogy az elmúlt 20 évben a NPWT használata egyre inkább az életünk részévé válik, egyre korábban és bátrabban választjuk ezt a módszert a kezelések során.

A délelőtti szekció a sebészet témakörében kezdődött. Szóba került, hogy a COVID pozitív betegeknél mennyivel nyújtja meg az ellátási időt a fertőzés miatti védelmi intézkedések pontos betartása. Több előadásban is előkerült a hasfal gennyedés, nyitott has kezelés vagy a hasfalzárási nehézség során a NPWT pozitív szerepe. Említést érdemel mindenképpen a Fournier gangraena NPWT kezelésével elért eredmények, mivel igencsak nehéz terület akár a betegség kezelését, akár az ellátandó területet nézzük. A sebészet tárgykörében bemutatott poszterekből is kiderült, hogy mennyire széleskörűen alkalmazzák a kollegák a technikát. A különleges indikációk tárgykörében mind az előadásokon, mind a posztereknél képviseltette magát az urológia, érsebészet, szívsebészet, plasztikai és hasi sebészet egyaránt. A leginkább kiemelendő talán az endoluminális NPWT térhódítása, szép számmal gyűlnek a jó tapasztalatok itt is a varratelégtelenségek ellátásában a tápcsatorna több területén.

A délutáni szekció az ortopédia és traumatológiai témakörben folytatódott. Látható volt, hogy esetükben is a felhasználás egyre jobban eltolódik a korai felhelyezés, akár már az elsődlegesen választandó kezelés irányába. Az utolsó szekcióban főleg a krónikus sebek és a diabeteses láb kezelési metódusát tárgyalták ki, eseteken bemutatva. A témakörben érintették a hidroterápiát, mely részét képezi krónikus sebkezelésnek. Ölelkező terápiaként hatékony kiegészítője a negatívnyomású sebkezelésnek. Fontos kiemelni, hogy itt is többször szóba került, hogy korán, jól megválasztott betegen a kezelés mennyivel hatékonyabb, ha azt időben alkalmazzuk. Az online tér sajnos nem adott lehetőséget a hosszas viták és eszmecserék lefolytatására, de így is iparkodtak az üléselnökök mindenkinek egy-egy kérdést feltenni, aki be tudott kapcsolódni személyesen.

Véleményem szerint a jelen helyzet ellenére is egy igen színvonalas és hasznos kongresszust hallgathattunk végig. Összegzésként elmondható, hogy a nap legfontosabb üzenete talán az volt, hogy az egyre szélesebb körű felhasználás és tapasztalatok alapján a NPWT kezelés már preventív, sok esetben elsődlegesen választandó módszerként lépett elő, akár a nehéz, megoldhatatlan helyzeteket, akár az akut, politraumatizált betegeket nézve.  Köszönet illeti a szervezőket, előadókat, minden kollégát, akik időt és fáradtságot nem kímélve mindent megtettek azért, hogy eredményeiket és tapasztalataikat megosszák. "

Dr. Révész Erzsébet

 

A világot megnyomorító Covid- pandaemia sem akadályozhatta meg a nagyszámú érdeklődő „virtuális” részvételét a IV.NPWT napon,melyet  a Semmelweis Egyetem  I.sz.Sebészeti Intervenciós és Gasztroenterológiai Klinikája, és a Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület közösen szervezett - a Hartmann-Rico Hungaria Kft támogatásával.

A Nyugati Pályaudvar  szomszédságában lévő Radisson Blu Béke Hotelből - az online közvetítés központjából -  a résztvevők maroknyi csapata tudta csak „élőben” eljuttatni gondolatait, míg nagyrészt az előadók is az internet hullámain keresztül  mutatták be prezentációikat, posztereiket a csatlakozó hallgatóságnak.

A referens is csak a képernyőn élvezhette a ragyogóan organizált programot, mely bőséges anyagot, számtalan tanulságos, érdekes esetet kínált a manuális gyógyítás különböző ágazataiban, diszciplináiban működő orvosoknak. Ezen sorok írója 2016 óta - amikor első alkalommal a Honvéd Kórházban tartatott meg az I. NPWT- nap – hűséges krónikása az eseményeknek, örömmel konstatálta, hogy az egész napos program keretében négy szekcióban 24 előadás hangzott el, és csaknem ugyanennyi poszter került bemutatásra.

A Konferencia házigazdájának – Szijártó Attila professzornak - a köszöntője után Harsányi László professzor bevezetőjében - a korábbi évek hagyományainak megfelelően- tárta a hallgatóság elé a gyógyításban futótűzként elterjedt NPWT kezelés legfrissebb, naprakész adatait, melyektől egyre hangosabb a szakmai irodalom világszerte.

Az első –sebészeti- szekcióban olyan rettegett kórképek reménykeltő NPWT kezeléséről volt szó, mint az acut haemorrhagiás-necrotizáló pancreatitis, a hasi compartement syndroma, a Fournier-gangraena, a szövődményes, sipolyozó Crohn-betegség, a nyelőcső áthatoló sérülése, a sérvműtéteket követő hálógennyedés, valamint a nyitott has kezelést követő hasfalzárási stratégiák ismertetése korbácsolhatta fel a hallgatók érdeklődését. Különleges aktualitása volt annak az előadásnak, amelyik napjainkban, - a Covid 19 időszakában- vizsgálta az NPWT szakmai biztonságát.

„Különleges indikációk” címmel felruházott szekcióban szóhoz jutottak a szív-, az ér-, a plasztikai-sebészek, és az urológusok is, akik szövődményeiket eredményesen oldották meg az NPWT-Vivano technikával. A tápcsatorna rizikós műtéteit- időnként elkerülhetetlenül - követő varratelégtelenségek gyógyulással kecsegtető intraluminális kezelése -rectosigmoideális resectió, vagy gastrectomia után- a javallatok kiszélesítését bizonyítja.

A harmadik szekció ortopéd-traumatológiai jellegű előadásai major-amputációk súlyos sebgyógyulási zavarait követően-, fasciitis necrotizáns fennforgása-, továbbá szeptikus csontszövődmények esetén számoltak be eredményes NPWT kezeléséről.

A negyedik szekció prezentációi az NPWT lehetőségeit ismertették a krónikus sebek gyógyításában. Gerincvelő sérültek capitális méretű és mélységű decubitusai, extrém méretű alsó végtagi fekélyek, reménytelennek tűnő diabétesz-láb, valamint égési sérülést követő beavatkozás eredményeit sorjázták. Kuriózum volt az a két előadás, mely az NPWT és a hydroterápia kombinációját mutatta be.

Kora estébe hajlott már a nap amikor Móricz János a rendezvény kitűnően közreműködő moderátora- aki egyébként a Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület titkára átadta a szót elnökének Tóth Csaba főorvosnak.

Az elnök köszönetét fejezte ki a résztvevőknek a kitűnő előadásokért, valamint a színes, tanulságos poszterekért és mindnyájunk, valamint –jogosan a hallgatóság nevében is - a Hartmann-Rico Hungaria kft. munkatársainak, akik évek óta támogatják az NPWT Tudományos Nap szervezését, - ezen belül - a poszterek formai kivitelezését és legfőképpen a kezelés támogatásához, menedzseléséhez nyújtott segítségét a betegellátás minden napjaiban, folyamatosan, országszerte.

A negatívnyomás-terápia terjesztésére fogékony partnereket talált az Egyesület számtalan intézményben, valamint –értelemszerűen – a pozitív tapasztalatokat szerző kollégák egyre szélesedő körében. A 2016-ban alapított Egyesület tagjainak munkája eredményezi, hogy az elültetett mag kivirágzott hazánkban is. Egyre többen ragadják meg a továbbképzés lehetőségeit és - a közös tapasztalatok ismeretében- szükséges esetben használják a negatívnyomás- terápiát betegeik javára.

Dr. Sugár István