Negatívnyomás-terápia Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás

2018 februárjában Negatívnyomás-terápia Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás címmel hiánypótló szakkönyv jelent meg az NPWT terápiáról . A könyv szerzői valamennyien elkötelezett hívei és viszonylag régóta gyakorlati alkalmazói a technikának.  A könyvet kézbe vevő reménybeli olvasók pedig feltehetően maguk is sokszor találkoznak krónikus, nehezen gyógyuló sebekkel: ezért minden öbbletismeret munkájukat, betegeik sorsát teheti könnyebbé. A szakkönyv Egyesületünktől megrendelhető.

 

In 2019 the English edition of Negative Pressure Wound Therapy - Theoretical knowledge and practical applications was published. The authors of the book are all highly dedicated and experienced users of the therapy in wide range of indications. International experts of NPWT also contributed to the contect. Besides the detailed  theoretical  knowledge the authors put high emphasis on the everyday practice, challenges and recommendations in various fields of expertise in order to support the users of this innovative therapy.

The English edition can be ordered from our Association (www.npwt.hu)

>>> Scroll down for English version <<<

Az alábbiakban közöljük Prof. Dr. Harsányi László bevezetőjét, amely a Negatívnyomás-terápia c. szakkönyv bemutatójára készült.

Bevezető az „Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás: NEGATÍVNYOMÁS-TERÁPIA” c. könyv sajtóbemutatójára


„Vulnera sanentur”: a sebek varázslatos gyógyulása – gyógyíthatósága – évezredes álma sérültnek, gyógyítónak, hivatásunk atyjától, Hippokratésztől korunk elsőszámú mesehőséig, Harry Potterig. Sebe mindenkinek volt, van, vagy lesz: minél gyorsabb és minél tökéletesebb gyógyulásukban mindannyian reménykedtünk, reménykedünk vagy reménykedni fogunk. A sebfedő és/vagy sebkezelő anyagok és eljárások ezért önálló részei a sebészet történetének is. Érdekes paradoxon viszont, hogy amíg a sebészi technikák viszonylag gyorsan – és egyre gyorsuló ütemben – változtak az elmúlt egy-kétszáz évben, addig a sebkezelési elvek és gyakorlat ezt sokkal lassabban követte.

Az elmúlt bő két évtizedben „forradalom” zajlott a sebkezelésben: innovatív technikák jelentek meg és terjedtek el a sebellátásban. Ezek közül jelenleg az ún. intelligens kötszerek feltűnése és a negatív nyomású sebkezelés (negative pressure wound therapy – NPWT) módszere tűnik a legjelentősebbnek. Noha a vákuum-hatást az orvostudomány évezredek óta alkalmazza, és kezdetleges technikái elsősorban a hadisebészeti sebellátásban már évszázados hagyományokkal rendelkeznek, bizonyítékalapú, kórélettani ismeretekkel alátámasztott formában rövid, ám annál sikeresebb múltra tekinthet vissza. Hatékonysága alapján eredetétől függetlenül szinte valamennyi sebtípus kezelésére ajánlható. Alkalmazása a sebalap oxigénellátásának javítása, baktérium-terhelésének csökkentése, a váladékpangás megszüntetése, a kóros szöveti nyomást fenntartó ödéma mérséklése és feltehetően még számtalan, eddig felderítetlen mechanizmus révén segíti elő, gyorsítja fel a sebgyógyulást. A napi gyakorlatban való eredményes alkalmazásával párhuzamosan folynak jelenleg is a kísérletes vizsgálatok a hatásmechanizmus alaposabb tisztázása, a klinikai alkalmazhatóság további kiterjesztése érdekében. Az új sebellátási technológiával foglalkozó tudományos orvosi közlemények száma exponenciálisan emelkedő.

Magyarország nincs szakmai elmaradásban a technika ismeretét, alkalmazási elveit illetően: a módszer hozzáférhető, máris kellő számú szakember szerzett gyakorlatot a használatát illetően. A megszerzett szakismeretek átadása céljából alapította meg 14, tapasztalatai alapján már elhivatott szakember 2016-ban a „Negatív-nyomás Terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület”-et. A Magyar Sebész Társaság 2016. évi kongresszusán egyik főtémaként emelte ki a negatív-nyomás sebkezelés kérdéskörét. Az Egyesület ezután a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikájával közösen immár 2 önálló tudományos konferenciát is szervezett (2016 és 2017 novemberében) a témában. Legújabb fejleményként illusztris szerzőgárda közös munkájaként jelent meg – világviszonylatban is elsők között – egy magyar nyelvű monográfia a negatív-nyomású sebkezelésről. A könyv szerzői valamennyien elkötelezett hívei, s viszonylag régóta gyakorlati alkalmazói a technikának, az általuk leírtak tehát nem irodalmi kompilációk, hanem betegeikkel „közösen megszenvedett” eredményeiket vetették papírra. A nyomdából frissen kikerült könyv elméleti és gyakorlati összefoglalónak tekinthető, elsősorban a posztgraduális képzés céljait szolgálja.

Az eljárás ár-érték arányáról jelenleg zajlanak az elemzések: az első eredmények szerint hosszútávon vitán felül költséghatékony innovációról van szó.


Negatívnyomás-terápia Elméleti ismeretek és gyakorlati alkalmazás

Főszerkesztő: dr. Szentkereszty Zsolt
Társszerkesztők: dr. Pellek Sándor és dr. Tóth Csaba

Kiadó: Negativnyomás-terapiával a Sebgyógyulásért Egyesület

A könyv megrendelhető az egyesulet@npwt.hu email címen.

Ára: 4900.- Ft

Az emailben kérjük tüntesse fel a számlázási (és amennyiben eltérő a szállítási) címet, a könyv árát az alábbi bank számlatszámra kérjük utalni:
Negatívnyomás-terápiával Sebgyógyulásért Egyesület   10103434-81624400-01004004
A könyvet az összeg beérkezésétől számított 5 napon belül postázzuk a megadott címre.

A könyv kiadását támogatta a HARTMANN-RICO Hungária Kft.

A könyv bemutatása alkalmából rendezett  sajtótájékoztatón készült fotókat megtekintheti a galériában.


Negative Pressure Wound Therapy - Theoretical knowledge and practical applications 

Editor-in-chief: dr. Zsolt Szentkereszty 
Responsible editor: dr. Csaba Tóth 

Publisher: Negativnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület ( Negative Pressure Therapy for Wound Healing Association)

The English version of the book can be ordered from our Association: egyesulet@npwt.hu

Price: 50 EUR

In the e-mail, please indicate the billing address (and if different, the delivery address also), please transfer the price of the book to the following bank account number:

Negative Pressure Therapy Association for Wound Healing:

IBAN HU65-10103434-81624400-01004004

The book will be posted to the specified address within 5 days of receipt of the amount.